Åbytravet kompletteras med
mässhall och hotell

Åbytravets sportsliga del fortsätter att utvecklas och förnyas. Samtidigt pågår nu arbetet med den publika delen – Åby Arena. Ett för hela Mölndal viktigt projekt som består av ett nytt hotell- och mässkomplex i anslutning till travet.

Bygget pågår för fullt. Mässhallen som kommer att ha en yta på 11000 m² planeras stå klar för invigning i januari 2019. Hotellet byggs i 14 plan med totalt 223 rum och väntas stå färdig att ta emot sina första gäster några månader senare. Anläggningen i sin helhet inrymmer även restaurang, friskvårdsanläggning och en kontorsdel.

vd Johan F Lundberg menar att närområdet och hela Mölndal kommer att få stor glädje av satsningen.

 

– Vi räknar med att gå från nuvarande cirka 100000 årliga besökare till upp emot 400000. Det gynnar givetvis hela Mölndal som hittills inte haft en arena av det här slaget. Målet är att de boende i området och hela Mölndal ska se Åby Arena som en självklar plats för nöje och motion. Att den dessutom, med alla våra olika event, kommer att dra människor från hela Västsverige är ganska självklart.