Det är en radikal förändring som pågår

... om nu någon har missat det

Bild: R-studio for Architechture, Arkitekterna Krook & Tjäder

Invigningen av SCA-huset i december förra året var en första milstolpe i omvandling­en av Mölndals innerstad. Med kvarteret Hajen och premiäröppning av nya stadsbiblioteket vid Ulla Jacobssons Plats, högst upp på Brogatan, har nu nästa stora etappmål passerats.

Närmare hälften av Mölndal innerstad är nu färdigbyggt. Det gör att vi nu kan börja skönja slutmålet. Nu väntar vi med spänning på Mölndal Galleria, som håller på att färdigställas. Jag är imponerad av det jag hittills sett, säger Johan Gerremo, mark- och exploateringschef på Mölndals kommun med projektledaransvar för innerstaden.

 

Byggarbetet som påbörjades hösten 2015 rullar på med oförminskad styrka. En process som kröns med invigningen av gallerian i september nästa år. Då kommer de centrala bitarna i omvandlingen att vara på plats.

 

– Kvarteret Hajen har blivit precis så lyckat som vi planerat, en centralpunkt i innerstaden med biblioteket och galleriaingång på vardera sidan om torget, säger Johan Gerremo. Kvarteret som byggs i Mölndalsbostäders regi innehåller även ett stort antal hyreslägenheter och kontor.

 

Det är en radikal förändring som pågår, om nu någon skulle ha missat det. Praktiskt taget hela Mölndals gamla centrum vänds upp och ner. Att mitt i ett kommuncentrum omvandla en så stor yta är nog Mölndals stad ganska ensamma om. Det handlar alltså inte bara om att ge plats för en ny stor galleria. Det har gjorts i många kommuner.

 

Nej, här i den gamla stadsmiljön byggs flera helt nya kvarter, med både bostäder, handel och kontor, samtidigt som alla offentliga miljöer, gator, parker och torg får ett rejält lyft. Under tiden måste självklart alla viktiga basfunktioner fungera något så när. Att det är och har varit en hel del stök säger sig självt. Men den som väntar på något gott …

 

– Det är en prövotid nu under byggnationen. Ändå får vi förvånansvärt få klagomål, säger Johan Gerremo. De som bor och arbetar här, handlarna och deras kunder är uppenbarligen väldigt tålmodiga. Kanske även förväntansfulla och nyfikna.

 

– Jag tror att många med spänning ser fram emot hur det ska bli. Jag ser hur folk stannar till för att intresserat ta del av hur arbetet på de olika byggplatserna fortskrider. Det är i alla fall vad jag upplever när jag går runt och hör folks kommentarer. Och jag är själv lika nyfiken, säger Johan Gerremo och skrattar.

 

Det ingen tvekan, menar han, det kommer att bli mycket trivsammare och trevligare med ett stort inslag av både bostäder och arbetsplatser. En gågata med handel, ett livaktigt torg, ett mycket större utbud av butiker och restauranger och nu dessutom nya stadsbiblioteket som publikmagnet, mitt emot Mölndal Galleria med allt vad den kommer att erbjuda.

 

– Det blir en riktig stadskärna, en spännande, vital och livaktig innerstadsmiljö där vi utgår från de befintliga kvarteren. Att se hur allt det här växer fram, att tidsplanen håller och samtidigt konstatera att vi som stad, tillsammans med alla parter som är inblandade, skapar något riktigt bra för Mölndal och dess invånare, det känns väldigt tillfredsställande, konstaterar Johan Gerremo.

 

Text: Per-Åke Hultberg

– Det är en prövotid nu under byggnationen. Ändå får vi förvånansvärt få klagomål, säger Johan Gerremo, mark- och exploateringschef i Mölndals stad.

DET HÄR ÅTERSTÅR ATT BYGGA

Efter att Mölndal Galleria är färdigbyggd hösten 2018 ska ytterligare två detaljplaner färdigställas.

 

– Kvarteret Kungsfisken mitt emot resecentrum, intill SCA-huset. Här planerar NCC att bygga ytterligare kontor samt nya butiker i markplan.

– På kvarteret söder om Scandic hotel planerar hotellet att bygga ut sin verksamhet med byggstart 2018. I samma kvarter planeras även för fler bostäder, verksamheter samt parkeringsplatser.