Fantastiskt att se våra planer
bli verklighet

Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad beskriver omvandlingen av Mölndals innerstad som ett modernt, närmast unikt samhällsbygge. Många bygger nya stadsdelar, men det här är något helt annat, säger han.

Björn Marklund har jobbat med stadsbyggnad i 28 år. Efter studier på KTH i Stockholm landade han i Göteborgsregionen och har sedan valt att stanna kvar, de senaste fem åren som stadsbyggnadschef i Mölndals stad.

– Det mest fantastiska med stadsbyggnad är att se hur det vi planerar blir verklighet. Det om något gäller verkligen här i Mölndal. Vi har tempo i alla våra planer och förverkligar det vi sagt, säger Björn Marklund och beskriver det som en drömsits att få vara med i den intensiva utvecklingsfas som Mölndal nu befinner sig i.

 

Han nämner givetvis innerstaden som han beskriver som ett modernt, närmast unikt samhällsbygge. Många bygger nya stadsdelar, men det här är något helt annat. En tät blandstad i ordets rätta bemärkelse, dessutom med ett kanonläge vid Göteborgsregionens näst största omstigningspunkt. Här har vi till och med tåg till Köpenhamn.

 

– Att få vara med i processen ser jag som en stor förmån. Det är otroligt spännande. Här händer ju samtidigt så mycket mer än bara Mölndals innerstad. Vi har flera stora stadsbyggnadsprojekt som både är i full gång och som väntar på byggstart, säger Björn Marklund.

 

Åbyområdet, Pedagogen Park, Balltorp och Forsåker är några exempel. Även Kållered och Lindome kommer att få sin beskärda del. En bärande tanke är att all nybyggnation i möjligaste mån ska ligga vid kollektivtrafiknära lägen.

 

– Det är inte utsläppen från bilarna som på sikt blir det stora problemet i den förtätade staden utan den trängsel de orsakar. Konkurrensen om utrymmet hårdnar, säger Björn Marklund.

 

Björn Marklund lyfter också fram Mölndals mycket starka näringsliv med en positiv nettoinpendling som ett starkt bevis. Det är alltså fler som reser till Mölndal för att arbeta än som reser härifrån. Och med alla de projekt som är på gång kan inpendlingen definitivt öka ytterligare. Bland annat en ny mässhall vid Åby travbana, flera hotellsatsningar och inte minst en jätteinvestering i ett internationellt forskningskluster intill AstraZenecas anläggning i Åbro.

 

Att kommunen mitt i allt som händer ändå är förhållandevis liten ser Björn Marklund bara som en fördel. Besluts­vägarna är korta och allt som händer är greppbart och därför också mer spännande för alla som på olika sätt arbetar med samhällsbyggandet.

 

Han pekar på flera positiva förändringar kring stadsbyggnadsfrågor som ägt rum sedan han började sin bana. Ett av de tydligaste exemplen är det långsiktiga hållbarhetsperspektivet som numera är en grundbult i allt stadsbyggande.

 

– Vi bygger den hållbara staden. Då kan vi inte bygga vad som helst och var som helst. Mark är en ändlig resurs som vi måste utnyttja på bästa sätt. Vi måste vara riktigt noggranna, säger Björn Marklund och ger ytterligare ett exempel på förändring i synen på stadsbyggande.

 

– Förr var det mer stuprör, vi jobbade med vårt, våra planer och våra bygglov. Andra förvaltningar med sina specialområden. Nu är det mycket mer av att tillsammans jobba med hela samhället, över alla förvaltningsgränser. Vi bygger ju för människor. Då är det väl ganska självklart att kommunens olika förvaltningar måste planera och arbeta tillsammans, betonar Björn Marklund.

 

Utbildning, vård- och omsorg, socialtjänst, näringslivskontor, teknik, miljökontor och så vidare. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och kommunledningen.

 

– Det här sättet att jobba, brett med hela samhället, är väldigt intressant och lärorikt. Jag har lärt mig massor av att jobba tätt med de övriga förvaltningscheferna. Det är så viktigt att vi alla har en gemensam framtidsbild för staden för att sedan tillsammans gå i takt åt samma håll. Det finns en enorm kraft med en gemensam vision att utgå ifrån. Det här är Mölndals stad jätteduktiga på, avslutar Björn Marklund.

 

Text: Per-Åke Hultberg

”MARK ÄR EN ÄNDLIG RESURS SOM VI MÅSTE UTNYTTJA PÅ BÄSTA SÄTT.”

BYGGTRYCK

 

Antal bygglov för bostäder Mölndals stad.

 

2013 – 272

2014 – 520

2015 – 888

2016 – 1107

2017 – 563 (9 månader)