Framtidens Kikås – Arena för
kreativt återbruk

– Vår ambition är att bygga en arena för hållbar handel med fokus på kreativt återbruk. Ytterst handlar det om att förändra beteenden, att gå från linjär till cirkulär ekonomi, säger Andreas Svendsen, en av två projektledare på Tekniska förvaltningen som driver projektet tillsammans med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

 

Förr slängde man allt på tippen, idag har vi förbränning och återvinning. Med det här projektet vill Mölndals stad ta nästa steg. Det som slängs ska komma tillbaka in i systemet.

 

– Tanken är att arenan inte bara ska bidra till återanvändning och avfallsminimering utan dessutom skapa meningsfull sysselsättning och ökad möjlighet till integration, förklarar Andreas Svendsen.

 

Under hösten har kontakter tagits med företag och organisationer som kan tänkas vilja vara en del av den nya verksamheten. Och responsen har varit mycket positiv. Alla som har idéer om hållbar handel och kreativt återbruk är välkomna att höra av sig, betonar Andreas Svendsen.

 

Konkret handlar det om att komplettera den befintliga återvinningscentralen med en ny återbruksbyggnad på cirka 1500 kvadratmeter. Ett hus som för övrigt är tänkt att byggas med en del återbrukat material, både invändigt och utvändigt.

 

– Besökare som vill lämna material tas emot i en mottagningshall där personal hjälper till att sortera ut allt material som kan återbrukas. Resterande material eller produkter lämnas till återvinningscentralen, säger Jonas Jehander, som ansvarar för själva bygget.

 

Det som kan återbrukas placeras i ett lager där personal och hyresgäster kan plocka. Det kan till exempel vara trämöbler, inredningsprylar eller kläder som renoveras och sedan säljs på plats.

 

– Vi tänker oss en mötesplats med ett café, konferens och försäljningsytor. Här kan man ta en fika med familjen och handla hållbara varor. Här kan verksamheter som jobbar med hållbar handel och kreativt återbruk hyra in sig.

 

I byggnaden kommer det också att finnas en verkstadsdel med snickeri- och textilverkstad där tillvaratagna saker kan både lagas och förädlas.

 

– Det här är ett fantastiskt spännande projekt ur flera aspekter, betonar Andreas Svendsen. Vi har den pedagogiska biten om att göra bra val och ändra beteende utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns också en viktig social aspekt som handlar om arbetsträning, sysselsättning och integration.

 

– Det är också väldigt spännande ur ett byggperspektiv, påpekar Jonas Jehander. Att bygga ett nytt hus med återbrukat material hör ju inte direkt till vanligheterna.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Mölndals stad har planer att skapa en ny återbruksarena kopplad till den befintliga återvinningscentralen i Kikås i östra Mölndal. Något liknande finns inte i den här delen av landet.

Mölndal Galleria ska bli känd som en varm och trivsam mötesplats där man bara kan vara, umgås, träffa vänner, fika och äta mat.

FAKTA:

Mölndals stad har avsatt investerings-medel på cirka 32 miljoner kronor för projektet. Kommun-styrelsen har ännu inte fattat något beslut om att bygga arenan.

Så här skulle det kunna gå till:

En dörr får nytt liv

Idag tar sig besökaren förbi bommen på återvinningscentralen och slänger, till exempel en dörr i en container. Är det en trädörr skickas den iväg för att flisas.

 

I den nya kretsloppsparken kommer besökaren först fram till en mottagningshall där personal tar emot. Dörren tas om hand och placeras på ett lager.

 

En verksamhet som hyr in sig på arenan och som jobbar med renovering av möbler hämtar dörren från lagret. Är den i skick att användas kanske den bara fräschas upp och målas om. Eller kanske man istället sätter dit ben och en glasskiva och förvandlar den gamla dörren till ett modernt matsalsbord.

 

”Dörren” säljs sedan vidare i butiksdelen, antingen som just dörr eller så får den nytt liv som ett unikt bord i någon hem.