Storsatsning på internationellt forskningskluster

Ny arena för Life Science i samverkan med AstraZeneca

Jacob Torell, vd Next Step Group, Susanne Ekblom, vd Vectura Fastigheter och Jan-Olof Jacke, Sverige vd AstraZeneca i planeringstagen för den nya internationella forskningsarenan för Life Science i Mölndal.

På en fastighet alldeles intill AstraZenecas anläggning i Åbro planeras en internationell forskningsarena inom Life science. Med byggstart 2019 kan första inflyttning ske 2021. Till 2030 beräknas området ha fått ett tillskott på närmare 7000 arbetsplatser.

Målet för satsningen som beräknas till 3,5 miljarder kronor är att skapa forskningsmiljö som attraherar ledande företag inom Life Science, till exempel läkemedel och bioteknik. Förhoppningen är att det också ska locka världens mest lovande talanger till Sverige.

 

– Vi kommer att utveckla ett Life Science-kluster av högsta internationella standard och vägen dit går via synergier som skapas mellan forskning, vård, akademin samt näringslivet, säger Susanne Ekblom, vd för Vectura Fastigheter, det bolag som tillsammans med fastighetsutvecklaren Next Step Group står bakom satsningen.

 

Tillsammans har de köpt fastigheten av AstraZeneca som själva inte investerar i projektet men ser givetvis en stor fördel att få en världsledande forskningsarena som närmaste granne.

 

– Att kunna attrahera internationell nyckelkompetens och samarbeten av hög klass till Göteborgsregionen är mycket viktigt för oss. Därför är vi glada att Vectura Fastigheter och Next Step delar den visionen och att de nu kommer att utveckla området som vi ser kan bli världsledande, säger Jan-Olof Jacke, Sverige vd AstraZeneca.

 

Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Mölndal stad är självklart också glad att en så vikig forskningssatsning för Sveriges konkurrenskraft hamnar just här, bara några stenkast från Mölndals innerstad.

 

– Det här projektet innehåller så mycket mer än bara en ny byggnad med massa kontorsplatser. Från stadens sida har vi jobbat hårt med att främja investeringar och möjliggöra samverkan mellan olika aktörer inom forskning, innovation och utveckling. Jag är därför väldigt glad att vi nu är på god väg att förverkliga dessa planer, säger hon.

 

Jacob Torell, vd Next Step Group betonar att satsningen handlar om att bokstavligen bryta ny mark för att skapa en forskningsarena med ett världsunikt och konkurrenskraftigt innehåll.

 

– Genom att utgå från att sätta människan före byggnad kommer vi att kunna attrahera världens mest lovande talanger till Sverige och Göteborg.

 

Text: Per-Åke Hultberg

FAKTA LIFE SCIENCE

Är en tvärvetenskaplig forskningsgren, som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv.

Källa: Wikipedia

 

Vectura fastigheter är en del av Patricia Industries, vilka i sin tur är en del av Investor AB, som har en stark koppling till vårdsektorn, medicinsk teknik och läkemedels­industrin.

 

AstraZenecas anläggning i Mölndal är en av bolagets tre strategiska forskningssiter. Under 2016 investerades här ungefär 15 miljarder kronor i forskning och utveckling.