Målet är Sveriges bästa stadsdelscentrum

Mölndal Galleria ska bli känd som en varm och trivsam mötesplats där man bara kan vara, umgås, träffa vänner, fika och äta mat.

Håll ut, snart är det bara ett halvår kvar till den efterlängtade invigningen av Mölndal Galleria. Med cirka 70 butiker, caféer och restauranger blir gallerian själva hjärtat i Mölndals innerstad.

– Vårt mål är att erbjuda Möl­ndalsborna och alla andra besökare Sveriges bästa stadsdelscentrum. Och det är ingen tvekan om att vi kommer att nå dit, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon, fastighetsbolaget vars specialitet är just den här typen av stadsdelscentrum med hög nivå på både innehåll och arkitektur.

 

Alla som på nära håll sett gallerian successivt växa fram har säkert redan insett att Mölndal Galleria inte blir ett i raden av snarlika, anonyma köpcentrum.

 

– Överallt där vi går in vill vi ta fram ett innehåll som speglar staden och vad medborgarna vill ha. Här har vi skapat en solid och trivsam inomhusmiljö som går i linje med hela innerstaden. Det blir som en förlängning av gaturummet med olika kvarter och stråk, förklarar Martin Kjellman.

 

Stort fokus har därför lagts på kvaliteter som gör att Mölndal Galleria blir känd som en varm och trivsam mötesplats, som en del i en helhetsupplevelse av Mölndals stad. För att förstärka upplevelsen att gallerian verkligen är en del av staden, som man också om man så vill bara kan passera igenom, kommer den att vara tillgänglig tidigt på morgonen, innan butikerna öppnar.

 

– Jämfört med många andra gallerior blir vi extra vassa på mat och dryck. Flera restauranger och caféer har direkt koppling ut mot gatumiljön. Vi är speciellt glada över att kunna erbjuda ett helt nytt matkoncept som vi utvecklat i samarbete med den välkända pubkedjan John Scott’s. Något liknande finns inte här på Västkusten, säger Martin Kjellman.

 

Det blir, förklarar han, en matupplevelse utöver de vanliga i en inspirerande och modern miljö. En restaurang på över 1000 kvadratmeter, indelad i olika zoner, tänkt att passa en bred publik, både små och stora sällskap.

 

Det blir naturligtvis även en kraftig uppgradering av handeln, med ett flertal av de stora kedjebutikerna som bas, ICA Kvantum, H&M, Lindex, KappAhl, System­bolaget med flera, även ett stort gym.

 

– Vi har från första början haft som mål att skapa en galleria som sticker ut, som inte är en i mängden av köpcentrum där man bara shoppar och sedan åker hem. Hela miljön är som sagt utformad för att vara en självklar del i stadslivet, en mötesplats där man bara kan vara, umgås, träffa vänner, fika och äta mat.

 

Text: Per-Åke Hultberg

FAKTA

Mölndal Galleria utvecklas i samarbete med NCC. Därefter tar Citycon, som är Nordens största noterade köpcentrumbolag, över som ensam långsiktig ägare och förvaltare. Bolaget äger och förvaltar 49 köpcentrum, varav nio i Sverige. Mölndal Galleria kommer att bli det tionde.

... och mest hållbara

Mölndal Galleria ska inte bara bli Sveriges bästa stadsdelscentrum, utan också den miljömässigt mest hållbara.

– Vår ambition är att den ska bli Göteborgsregionens första miljöcertifierade galleria, enligt den internationella standarden BREEAM, nivå ”Very Good”. Det tillsammans med ett flertal andra insatser ska göra Mölndal Galleria till Sveriges mest hållbara Galleria, säger Magnus Bergman, utvecklingschef på Citycon.

 

Bara läget i sig, mitt i Mölndals innerstad, nära Knutpunkt Mölndalsbro där tåg, bussar och spårvagnar stannar, är en perfekt utgångspunkt att skapa en bra och hållbar miljö med låg trafikbelastning. Det kommer även att finnas laddstolpar för elbilar och ett stort antal cykelparkeringar.

 

En annan betydelsefull miljöinsats är gallerians gröna tak som gör att risken för översvämning vid plötsliga skyfall minskas. Växter på taket tar också upp och binder luftföroreningar. Dessutom dämpas buller samtidigt som byggnaden isoleras, vilket också sparar energi.

 

Det tillsammans med andra energisparåtgärder gör att den totala energianvändningen kommer att underskrida normkravet för köpcentrum med cirka 25 procent.

Växter på taket tar upp och binder luftföroreningar.

ANDRA POSITIVA GALLERIAEFFEKTER FÖR MÖLNDAL

 

– HUI har beräknat att gallerian årligen kommer att ge 270 miljoner kronor i positiva skatte-effekter. Det motsvarar nästan hela kostnaden för utbildning i Mölndals kommun.

– Ungefär 350 nya heltidsjobb. Omräknat i deltidsanställda blir det cirka 500-600 jobb. Det motsvarar nästan hälften av den öppna arbetslösheten i Mölndal.