Mölndalsbostäder

– Vi accelererar nu rejält med
nya bostäder

Av Mölndalsbostäders totalt 198 lägenheter i kvarteret Hajen är 102 redan klara och inflyttade. Övriga blir färdiga för inflyttning under våren.

Nya bostäder är en mycket viktig del av förnyelsen av Mölndals innerstad. Totalt handlar det om 600 bostäder varav Mölndalsbostäder står för drygt 200 toppmoderna hyresrätter.

Mölndalsbostäders del i förnyelsen handlar framför allt om kvarteret Hajen, som med sitt 16 våningar höga punkthus onekligen blir ett av innerstadens landmärken.

 

Kvarteret i sin helhet har stort fokus på folkliv, rörelse och puls, mycket tack vare det nya stadsbiblioteket, som nu är på plats, men också tack vare det kraftiga tillskottet av bostäder.

 

– Vi accelererar nu rejält med nya bostäder i Mölndals innerstad, säger Mats Andersson, fastighetsutvecklingschef på Mölndalsbostäder.

 

102 av bolagets totalt 198 lägenheter i kvarteret är redan klara och inflyttade. Övriga blir färdiga för inflyttning under våren.

 

– Det har varit ett oerhört stort intresse för våra hyresrätter, ett par hundra sökande på varje lägenhet. Och de som nu flyttar in är en salig blandning av människor. Allt från äldre som säljer sina villor till yngre barnfamiljer och ungdomar födda på 90-talet. Det är en spännande åldersspridning som bidrar till den dynamiska innerstad som vi eftersträvar, säger Mats Andersson.

 

Det är ingen tvekan om att nya Mölndals innerstad med sitt kanonläge vid E6 och en av Västtrafiks större knutpunkter har en stark attraktionskraft. Och inte bara för boende, även kvarterets butiks- och kontorslokaler fylls nu med liv. Det blir ett rikt utbud av butiker och serveringar i gatuplanet, dessutom en blandning av verksamheter och kontor på plan två.

 

Några hyresgäster är redan på plats, berättar lokaluthyraren Peter Olsson. Brödbutiken Gateau intog sina lokaler i delikatesstråket redan våren 2017. Även Capio vårdcentral är på plats och Spec­savers flyttar in nu i dagarna.

 

Flera är nu på ingång. Bland andra Steinbrenner & Nyberg som öppnar konditori under våren. Lidl flyttar in i sommar. Mycket är nu uthyrt men än finns det någon enstaka butikslokal ledig samt några större kontorsenheter kvar att hyra.

 

– Det känns skönt att vi nu börjar närma oss målet. Att bygga ett helt nytt kvarter i en stadsmiljö som ska fungera under hela byggtiden är naturligtvis en stor utmaning. Det är ett minst sagt komplext projekt av skarp kaliber. Och att nu kunna se det fina resultatet, det moderna, fräscha uttrycket med levande tegelfasader, mycket ljus och mycket glas, känns fantastiskt härligt, säger Mats Andersson.

 

Men Mölndalsbostäders bidrag till innerstadsförnyelsen slutar inte med kvarteret Hajen. Under våren påbörjas rivningsarbetet av de nuvarande bostäderna i kvarteret Gråsejen utmed Bergmans­gatan. Direkt startas sedan bygget av två nya huskroppar, 3 och 5 våningar höga med tillsammans 106 hyreslägenheter. Det blir dessutom butikslokaler i gatuplan. Inflyttning beräknas kunna påbörjas hösten 2019.

 

Bergmansgatan kommer att smalnas av och om några år att vara en livfull shoppinggata av innerstadskaraktär med både bostäder och butiker.

 

– Målsättningen med hela förnyelsen har varit att tillsammans med övriga aktörer skapa en levande och dynamisk innerstad med pulserande stadsliv, dygnet runt. Och det ser vi nu växa fram, konstaterar Mats Andersson.

 

– Det blir faktiskt en ny stad som samtidigt behåller något av sin unika småstadsidyll. Det känns fantastiskt roligt.

 

Text: Per-Åke Hultberg

llustrationer Fredblad arkitekter

Mats Andersson, fastighetsutvecklingschef på Mölndalsbostäder, tillsammans med lokaluthyraren Peter Olsson.