Ny stadspark i dialog med Mölndalsborna

På populära "PelleKandagen" i somras mötte politiker och tjänstemän Mölndalsborna i Stadshusparken. Ett populärt inslag var ett klotterplank där den som ville skulle svara på frågan: Jag skulle älska den här parken om ...

Som en viktig del i utveckling­en av Mölndals stad, dess stadskärna och gröna ytor, pågår arbetet med att utveckla stadshusparken till Mölndals gemensamma stadspark.

– Vår ambition är att utveckla och höja statusen på den nuvarande parken, att det ska bli en riktig stadspark som är attraktiv och tillgänglig för alla, året om, säger Kenth Berntsson, projektledare för utveckling av stadsparken.

 

Medborgarnas tankar och idéer är en mycket viktig del i det arbetet, poängterar han. Den processen startade redan för ett år sedan i mindre skala. Den första riktiga aktiviteten ägde rum i somras på den i Mölndal välkända ”PelleKandagen”, en årlig familjefest då flera tusen personer möter upp i stadshusparken. Just den här dagen var både politiker och tjänstemän på plats för att möta Mölndalsborna.

 

– Vi hade då ett tält på plats där vi fick möjlighet att ta del av Mölndalsbornas synpunkter, erfarenheter och upplevelser av parken i dagsläget. Givetvis även deras förväntningar på hur parken kan förbättras, berättar Kenth Berntsson.

 

Ett populärt inslag var ett klotterplank där den som ville skulle svara på frågan: Jag skulle älska den här parken om ...

 

– Det var en mycket lyckad dag då vi mötte många engagerade Mölndalsbor. Vi fick in många bra synpunkter och idéer att går vidare med, hundratals förslag som vi kategoriserat i ett antal temaområden som vi tagit med oss i den fortsatta dialogprocessen.

 

Kenth Berntsson ger några exempel: grönska, lekplats, fika, tillgänglighet, evenemang, sport-träning, trygghet, vila, en park för alla väder, mötesplats och skönhet-gestaltning.

 

Vid ett senare tillfälle har kompletterande frågor även ställts till boende i Lindome och Kållered. Det ska ju bli hela kommunens stadspark.

 

– Dialogen går nu vidare i ett antal fokusgrupper då vi gräver lite djupare. Vi vill nu få fram mer kunskap, fler specifika synpunkter från olika kategorier av människor, olika åldrar, unga och äldre, män och kvinnor och så vidare. Det arbetet genomförs nu under hösten.

 

Under våren och sommaren 2018 kommer flera aktiviteter att genomföras. Efter detta är ambitionen att under hösten ta fram några förslag på hur en framtida stadspark skulle kunna se ut.

 

Text: Per-Åke Hultberg