Denna artikel är en annons

Parkera tryggt och säkert

Trygga parkeringsplatser som är lätta att hitta ger möjlighet att snabbt och smidigt parkera fordonet, enkelt att betala och sedan utföra sina ärenden eller fortsätta sin resa med kollektivtrafik.

– Det är grundtanken i vårt nu pågående utvecklingsarbete. Det långsiktiga målet i alla våra anläggningar är att samtliga parkeringsplatser ska nyttjas optimalt under hela dygnet, säger Göran Jäverbrink, vd för Mölndals Parkerings AB, ett helägt kommunalt bolag inom Mölndals stad.

 

Han berättar att solcellsdrivna betalautomater med senaste teknik för enkel hantering nu fortsätter att installeras på bolagets parkeringsanläggningar runt om i kommunen. Den stora fördelen är miljöaspekten. De nya betalautomaterna behöver ingen el, som Göran Jäverbrink påpekar.

 

Den stora trenden är annars telefonbetalning där Mölndals Parkerings AB har tre leverantörer, SMS Park, Easy Park och Parkering Göteborg.

 

– Möjligheten att smidigt betala med mobilen har bokstavligen exploderat, från 15 till nästan 50 procent av alla betalningar på bara drygt ett år. Och den trenden ser ut att fortsätta säger Göran Jäverbrink.

 

Av naturliga skäl har Mölndals Parkerings AB stort fokus på innerstaden och Mölndals centrala delar. Här gäller det att utifrån rådande förhållanden skapa bästa möjliga parkeringsservice under hela byggtiden. Inte minst att ge klar och tydlig information.

 

– Strategin är att korttidsparkering bör ske i närhet av innerstaden och att där få rörelse och därmed större tillgänglighet. Primärt är det P-huset Tempelgatan/Storgatan tillsammans med markparkeringen vid Tempelgatan och Broplatsen som gäller.

 

För de som ska ställa bilen längre tid än bara ett par timmar, eller för de som arbetar i Mölndals innerstad, finns andra alternativ på gångavstånd till innerstaden, till exempel vid Aktiviteten, nära kyrkan.

 

Grundtanken är som sagt att alla parkeringsplatser ska nyttjas optimalt under hela dygnet. I praktiken är det fråga om ett samnyttjande av p-platser. Den möjligheten studeras och planeras för såväl Mölndals innerstad som den nya stadsdelen i Forsåker på andra sidan E6.

 

– När Mölndal Galleria invigs i september får innerstaden ytterligare 1000 parkeringsplatser. Totalt blir det då 1850 platser, varav Gallerian och SCA-huset tillsammans har 1250. Det är ett bra exempel på samnyttjande mellan besökare, boende och de som arbetar i innerstaden. Det innebär att ingen har sin egen parkeringsplats.

 

Men som Göran Jäverbrink poängterar, parkering handlar ju inte bara om tillgänglighet och möjligheten att snabbt hitta en plats där man kan ställa sin bil.

 

Bra ljussättning och öppna ytor är avgörande faktorer för att skapa trygga och säkra miljöer. Det är viktigt för alla att man tryggt kan parkera sin bil, i synnerhet kvälls- och nattetid. Av den anledningen låser vi p-huset Tempelgatan nattetid, avslutar Göran Jäverbrink.

– Möjligheten att smidigt betala med mobilen har bokstavligen exploderat, från 15 till nästan 50 procent av alla betalningar på bara drygt ett år, Och den trenden ser ut att fortsätta säger Göran Jäverbrink, vd för Mölndals Parkerings AB.

FAKTA:

Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhets­idé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

 

Se samtliga tillgängliga parkeringsplatser på:

molndalsparkering.se/karta