Stadsdelen Pedagogen Park

Ny stadsmiljö med fokus på social hållbarhet

Tillsammans med fastighetsbolaget Aspelin Ramm, hälftenägare av området, har Mölndal stad tagit ett helhetsgrepp kring den fortsatta utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park.

På några få år har Pedagogen Park i Fässbergsområdet blivit en dynamisk företagsmiljö att räkna med. Nu väntar nästa steg i utvecklingen. Planen är att skapa en grön attraktiv stadsdel med stort fokus på social hållbarhet.

– Pedagogen Park har på några år blivit en sjudande mötesplats. Nu ska vi fylla området med ännu mer liv. Vi tänker oss en stadsdel med alla funktioner som behövs för att leva ett enkelt, tryggt och trivsamt vardagsliv. Du ska kunna bo fint, ha barnen på förskola intill och kanske arbeta i området, säger Magnus Björned, planarkitekt Mölndal stad.

 

Tillsammans med fastighetsbolaget Aspelin Ramm, hälftenägare av området, har Mölndal stad tagit ett helhetsgrepp kring den fortsatta utvecklingen.  Planen är att skapa en klassisk kvartersstad med kringbyggda kvarter. En stadsmiljö med olika bostadstyper och upplåtelseformer. På sikt handlar det om drygt 1000 nya bostäder. Ett nyckelord är social hållbarhet.

 

– Vi vill se till helheten, inte bara till själva bostadsbyggandet, att kunna erbjuda ett gott liv helt enkelt. En stadsdel som passar för alla åldrar, dygnet runt. Man ska kunna leva här hela livet, säger Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

 

Det förutsätter med andra ord det mesta man kan förvänta av en levande stadsmiljö. Livsmedel, butiker av olika slag, restauranger, förskolor, skolor, äldreboende, vårdcentral, kommunal service, kyrklig verksamhet, frisör, apotek och så vidare. Även kulturinslag och events.

 

– En del verksamheter finns här redan och kommer att kompletteras allteftersom området växer, säger Mathias Vårström, som speciellt betonar vikten av att ge god plats för rekreation, torg och parkmiljöer, mycket grönska och många naturliga mötesplatser.

 

– Det handlar om att på bästa sätt ta tillvara områdets existerande fördelar. Det här ska bli ett område som står sig över tid och där man verkligen vill både bo och arbeta. Även besöka, till exempel boende i angränsande områden som nu på närmare håll smidigt och enkelt kan klara av sina vanliga vardagsärenden, kanske också stråla samman för en fika eller en bit mat, säger Mathias Vårström.

 

Det är därför viktigt att stadsdelen kopplas samman med angränsande bostadsområden, påpekar Magnus Björned, som menar att utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park kan visa sig få stor betydelse för Mölndals fortsatta tillväxt.

 

– Det lägger grunden för ett mer sammanhållet Mölndal där de olika stadsdelarna länkas samman och att kopplingarna till Göteborg stärks.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

– Det är viktigt att Stadsdelen Pedagogen Park kopplas samman med angränsande bostadsområden, menar Magnus Björned, planarkitekt Mölndal stad (överst) och Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

NYA STADSDELEN PEDAGOGEN PARK

• Mölndals stad planerar tillsammans med Aspelin Ramm för att skapa en ny stadsdel mellan Pedagogen Park, Fässberg, Lindhaga och Solängen.

• Det blir cirka 1000 nya bostäder samt verksamheter och annan service.

• Om allt går enligt planerna är det byggstart under 2019 med första inflyttning under 2021.