Tillsammans bygger vi Mölndal

Intresset var stort när Mölndals stad tillsammans med Citycon och NCC bjöd in till frukostmöte under oktober månad för att visa hur gallerian växer fram.

Oj vad det är spännande att se hur vi nu steg för steg närmar oss en färdigbyggd innerstad. Vårt nya stadsbibliotek är nu invigt och klart. Det blev verkligen den kreativa och trivsamma mötesplats som vi ville ha. Väldigt många människor är samtidigt på gång att inta sina nya arbetsplatser, även flytta in i sina nybyggda bostäder. Många är för övrigt redan på plats. Och om bara ett drygt halvår invigs så Mölndal galleria, det som blir något av innerstadens hjärta.

 

Vi ser nu med andra ord hur våra ambitioner om att skapa en levande och dynamisk stadskärna förverkligas framför våra ögon. En trivsam mötesplats i Göteborgsregionen som man gärna besöker, även om man kanske inte har något direkt ärende.

 

Samtidigt händer här så mycket mer. Det är bara att vända blicken mot andra sidan E6, mot Kvarnbyn till, där vi snart får synliga tecken på att en ny stadsdel börjar växa fram. I Åbyområdet byggs nu en mässhall med hotell som kan ta besöksnäringen till en ny nivå. Här kan vi snart ta emot evenemang vi hittills inte haft möjlighet till i Mölndal, stora konserter, event och givetvis mässor.

 

En bit därifrån, intill AstraZeneca i Åbro, håller en verksamhet av helt annat slag på att formas. Ett internationellt forskningskluster för Life Science, där vi som stad för övrigt aktivt deltar i planeringsarbetet. Även om det ännu bara är i sin linda så ser vi fantastiska möjligheter som på sikt kan medföra flera tusen arbetsplatser, ett forskarhotell, kanske även bostäder, förskola och skola, nästan som en hel stadsdel.

 

Det här är några exempel bland många på den kraftiga stadsutveckling och tillväxt vi nu står mitt i. Vill man förändra och utveckla samhället måste man både vilja och våga. Det gör vi här i Mölndal. Vi blir fler invånare, vi bygger nya bostäder, ny infrastruktur och nya stadsdelar, samtidigt som befintliga kommuncentrum förnyas och utvecklas. Vi både vill, vågar och kan förändra. Och vi gör det, nu i en takt som kanske aldrig förr. Samtidigt gäller det att stå stadigt med båda fötterna på jorden. Att hela tiden påminna oss, vem bygger vi för och varför? Medborgarna så klart – människorna och för framtiden.

 

I vår vision talar vi om en modig stad med en tydlig historia. Modet ligger i förändringen, att våga utveckla staden samtidigt som vi vårdar vår historia. Visionen säger också att vi är en hållbar stad där vi växer och mår bra. Vi alla invånare ska må bra, både nuvarande, nya och framtida. Förutsättningen för det är att allt som sker görs i dialog, att medborgare kan känna en trygghet i allt det som sker. Av den anledningen är dialogen jätteviktig. Ett litet exempel är den stadspark som vi nu planerar, politiker, tjänstemän tillsammans med Mölndalsborna. Tillsammans bygger vi Mölndal.

 

Om det och mycket annat kan du läsa i den här tidningen. Håll till godo!

Marie Östh Karlsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Mölndals stad.

Foto: Hans Wretling