PRODUCERAD AV:

Active MediaPartner Nordic AB

 

TEXTANSVARIG:

Per-Åke Hultberg

 

WEBBDESIGN & FORMGIVNING:

Masters of the Universe

 

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Set Fyrmark, 070-388 07 40

E-post

 

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Frida Törnqvist, kommunikatör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 031-315 13 43

E-post

 

www.molndal.se