Visste du att ...

... Mölndal är strategiskt placerat, nära E6, Söderleden, järnväg, hamn, flygplats.

 

... Det finns drygt 6600 företag i Mölndal.

 

... Ca 400 nya startas varje år.

 

... Intresset är stort för att etablera sig i Mölndal.

 

... Before Work är frukostmöten första tisdagen varje månad, en mötesplats med olika föreläsare från näringslivet, ca 70-80 personer/tillfälle.

 

... Ca 5000 personer jobbar inom Life Science-sektorn.